Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 10 59

Oferty i przetargi

Zmiana numerów kont bankowych

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. informuje, że uległy zmianie numery kont bankowych.

Aktualne numery kont:

BGŻ S.A. o/Mielec:
55 2030 0045 1110 0000 0252 3540

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Mielec:
54 8642 1168 2016 6801 6607 0001

Przetargi

Lista przetargów jest pusta

 


Badanie bilansu

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki.

1. Termin i miejsce składania ofert:
39-331 Chorzelów 771 , sekretariat do dnia 30 września. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.


2. Oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694 z późn.zm.),

c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,

d) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w 3 ostatnich latach z możliwością dołączenia listów referencyjnych wystawionych przez badane podmioty.3. Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego PIB Chorzelów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

4. Przy składaniu oferty prosimy rozważyć możliwość zaproszenia przez Radę Nadzorczą lub Właściciela do udziału w Sprawozdawczym Zgromadzeniu Wspólników .


Sprzedaż kucyków

ZD IZ PIB Chorzelów oferuje sprzedaż kucyków różnej maści, wzrostu, wieku (od 9-mcy do 8 lat) i płci.

Wszystkie posiadają paszporty, są regularnie szczepione i odrobaczane.

 

Cena

700 - 1500 zł ( do negocjacji)

Więcej informacji pod nr tel.:

  • 17 584 10 57 - sekretariat
  • 0 608 406 978 - Jerzy Fijał (prezes)

Kucyki na sprzedażKucyki na sprzedaż


Aktualnosci

Sprzedaż kur rocznych Piątek, 20.5.2016
Prowadzimy sprzedaż kur rocznych. [czytaj więcej]
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowi Czwartek, 15.10.2015
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie [czytaj więcej]
XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Czwartek, 23.10.2014
W dniach 22 – 24 sierpnia 2014 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. uczestniczył w Krajowej Wystawie Ras Rodzimych, organizowanej w ramach XIV Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. [czytaj więcej]
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Boguchwała 2014 Czwartek, 23.10.2014
W dniach 28 – 29 czerwca 2014 roku, na terenach należących do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, odbyła się XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. [czytaj więcej]
Wykoty owiec Czwartek, 3.4.2014
Wykoty owiec w 2014 roku. [czytaj więcej]
Spotkanie towarzyskie Wtorek, 22.10.2013
Spotkanie towarzyskie :) [czytaj więcej]

Ogłoszenia

Sprzedaż kur rocznych
Prowadzimy sprzedaż kur rocznych (pół roku odchów, pół roku niosły) z pełnym cyklem szczepień: Sussex, Leghorn, Rhode Island Red (Karmazyn czerwony), Rhode Island White (Karmazyn Biały), Żółtonóżka kuropatwiana, Zielononóżka kuropatwiana.
Organizujemy szkolenia - praktyki hodowlane, z zakresu produkcji żywca króliczego.
Szkolenie trwa 8 godzin - od 7:00 do 15:00 a termin należy indywidualnie umawiać po nr telefonu: (017) 581 01 47 z dr Leszkiem Gackiem. Koszt szkolenia wynosi 100 zł od osoby, istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w cenie również 100 zł od osoby.
Previous Tab
Next Tab