Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Strona główna

Badanie bilansu

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z w/w badania.

Informacje które powinna zawierać oferta:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych wymogów niezależności,

c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,

d) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w 3 ostatnich latach,

e) informację wykazującą znajomość branży rolniczej.

 


Aktualnosci

Sprzedaż kucyków Piątek, 4.11.2016
ZD IZ PIB Chorzelów oferuje sprzedaż kucyków różnej maści, wzrostu, wieku (od 9-mcy do 8 lat) i płci. [czytaj więcej]
Sprzedaż kur rocznych Piątek, 20.5.2016
Prowadzimy sprzedaż kur rocznych. [czytaj więcej]
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowi Czwartek, 15.10.2015
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie [czytaj więcej]
XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Czwartek, 23.10.2014
W dniach 22 – 24 sierpnia 2014 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. uczestniczył w Krajowej Wystawie Ras Rodzimych, organizowanej w ramach XIV Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. [czytaj więcej]
Wykoty owiec Czwartek, 3.4.2014
Wykoty owiec w 2014 roku. [czytaj więcej]
Spotkanie towarzyskie Wtorek, 22.10.2013
Spotkanie towarzyskie :) [czytaj więcej]
Previous Tab
Next Tab