Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 10 59

Strona główna

Badanie bilansu

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki.

Informacje zawarte w ofercie:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694 z późn.zm.),

c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,

d) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych w 3 ostatnich latach.

e) mile widziana znajomość tematyki ksiegowej z zakresu branży rolniczej.

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego PIB Chorzelów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych. Przy składaniu oferty prosimy rozważyć możliwość zaproszenia przez Radę Nadzorczą lub Właściciela do udziału w Sprawozdawczym Zgromadzeniu Wspólników.

Termin i miejsce składania ofert:
Informacje odnośnie oferty bardzo proszę o przesłanie mailowo na adres: ksiegowosc@zdizchorzelow.pl oraz pocztą na adres 39-331 Chorzelów 771, w terminie dodnia 30 września, tel. +48 728 947 623.


Aktualnosci

Sprzedaż kucyków Piątek, 4.11.2016
ZD IZ PIB Chorzelów oferuje sprzedaż kucyków różnej maści, wzrostu, wieku (od 9-mcy do 8 lat) i płci. [czytaj więcej]
Sprzedaż kur rocznych Piątek, 20.5.2016
Prowadzimy sprzedaż kur rocznych. [czytaj więcej]
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowi Czwartek, 15.10.2015
Koniec działalności Laboratorium Badania Grup Krwi w Chorzelowie [czytaj więcej]
XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Czwartek, 23.10.2014
W dniach 22 – 24 sierpnia 2014 Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o. uczestniczył w Krajowej Wystawie Ras Rodzimych, organizowanej w ramach XIV Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. [czytaj więcej]
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Boguchwała 2014 Czwartek, 23.10.2014
W dniach 28 – 29 czerwca 2014 roku, na terenach należących do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, odbyła się XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. [czytaj więcej]
Wykoty owiec Czwartek, 3.4.2014
Wykoty owiec w 2014 roku. [czytaj więcej]
Previous Tab
Next Tab