Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Pozytywna opinia planu na rok 2019

2019-03-29 10:44:19

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 23.02.2019 r. pozytywnie zaopiniowała plan
Gospodarczo- Finansowy na rok 2019.

Plan zakłada :
1. Na fermie krów mlecznych planuje się stan krów mlecznych na poziomie około 320 szt.
2. Na fermie kur planuje się utrzymywanie stada podstawowego w ilości około 7 250 szt.
i planuje się odchować około 1300 szt. brojlerów.
3. Na fermie królików planuje się sprzedaż 5 500 szt. królików co stanowi około 11,7 t. żywca.
4. Na fermie zwierząt futerkowych przewiduje się sprzedaż skór zwierząt w ilości
około 4 000 szt.
5. Na fermie trzody chlewnej przewiduje się przetestować 400 szt. tuczników.
6. Zatrudnienie na koniec roku planuje się w ilości 46 osób.
7. Wpływ z działalności naukowo badawczej planuje się na poziomie zbliżonym
do roku 2018 .
8. Plony zbóż planuje się w 2019 r. podobnie jak w roku 2018.

Previous Tab
Next Tab