Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Dział gospodarczy

  • produkcja pasz obję™tościowych
  • uprawa zbóż
  • produkcja pasz treś›ciwych

Dział‚ Gospodarczy zajmuje się™ dział‚alnoś›cią… usł‚ugową… na rzecz działów hodowlanych oraz produkcją… roślinną… i produkcją… pasz obję™toś›ciowych i treś›ciwych dla zwierzą…t . Dział‚ ten świadczy również usł‚ugi transportowe i inne na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji pań„stwowej i samorzą…du lokalnego.

Oferta

Usł‚ugi agrotechniczne, transportowe na bazie wł‚asnego parku maszynowego.

Kierownik

mgr inż. Piotr Tomczyk
gospodarstwo@zdizchorzelow.pl

Tel. 17 5840218

Mieszalnia Pasz
Tel. 17 5840217

Galeria

Previous Tab
Next Tab