Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Koszty

ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE:
liczba samic stada podstawowego 200 szt.
liczba samców stada podstawowego 40 szt.
średnia dzienna dawka granulatu dla jednej samicy 0,25 kg.
średnia dzienna dawka granulatu dla jednego samca 0,15 kg.
średnia dzienna dawka granulatu dla królika tuczonego 0,12 kg.
liczba dni żywieniowych dla stada dorosłego 365
liczba dni żywieniowych dla królików tuczonych do wagi 2,5 kg.
60
liczba sztuk sprzedanych z jednego stanowiska wykotowego w roku 35
remont stada produkcyjnego
100%
cena jednego kilograma granulatu 0,85 zł.
cena jednego kilograma sprzedanego żywca króliczego 5 zł.
NAKŁADY PONIESIONE NA PASZE:
200 samic x 365 dni x 0,25 kg x 0,85 zł = 15 512 zł.
40 samców x 365 dni x 0,15 kg x 0,85 zł =  1 861,5 zł.
tucz: 200 samic x 35 szt. = 7 000 szt.
7 000 szt. x 60 dni x 0,12 kg x 0,85 zł
= 42 840 zł.
całkowity koszt granulatu = 60 214 zł.

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY:

7 000 szt  - 240 szt (remont stada) = 6 760 szt.
6 760 szt x 2,5 kg x 5 zł = 84 500 zł
różnica między przychodem a kosztami paszy = 24 286 zł.

Nie uwzględniono kosztów energii, obsługi weterynaryjnej i robocizny.

Previous Tab
Next Tab