Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Szkolenia

Na Fermie Królików Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie są organizowane szkolenia praktyczne z zakresu produkcji żywca króliczego. Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć i prowadzone jest na zwierzętach w pawilonach hodowlanych.

Celem zajęć jest nauczenie przyszłych producentów żywca króliczego  wszystkich niezbędnych w tym procesie czynności:

  • technika racjonalnego rozdawania paszy;
  • zasady kryć i doboru zwierząt do rozrodu;
  • sprawdzanie kotności w 14 dniu po pokryciu;
  • przegląd gniazd krĂłliczych;
  • rozpoznawanie płci przy odsadzaniu w wieku 35 dni;
  • zabiegi pielęgnacyjne i szczepienia ochronne;
  • zabiegi dezynfekcyjne;
  • racjonalne metody uboju;
  • diagnostyka podstawowych jednostek chorobowych.

 

W trakcie szkolenia, oprócz materiałów szkoleniowych, zainteresowani otrzymują kompletną informację na temat ekonomiki produkcji i jej technologii.
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby (jeden dzień od 7:00 do 15:00)

Previous Tab
Next Tab