Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Szkolenia

Na Fermie Królików Zakł‚adu Doś›wiadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie są… organizowane szkolenia praktyczne z zakresu produkcji żywca króliczego. Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć‡ i prowadzone jest na zwierzę™tach w pawilonach hodowlanych.

Celem zajęć‡ jest nauczenie przyszłych producentów żywca króliczego  wszystkich niezbę™dnych w tym procesie czynnoś›ci:

  • technika racjonalnego rozdawania paszy;
  • zasady kryć‡ i doboru zwierzą…t do rozrodu;
  • sprawdzanie kotności w 14 dniu po pokryciu;
  • przeglą…d gniazd króliczych;
  • rozpoznawanie płci przy odsadzaniu w wieku 35 dni;
  • zabiegi pielę™gnacyjne i szczepienia ochronne;
  • zabiegi dezynfekcyjne;
  • racjonalne metody uboju;
  • diagnostyka podstawowych jednostek chorobowych.

W trakcie szkolenia, oprócz materiałów szkoleniowych, zainteresowani otrzymują… kompletną… informację™ na temat ekonomiki produkcji i jej technologii.
Koszt szkolenia: 100 zł‚ od osoby (jeden dzień„ od 7:00 do 15:00)

Previous Tab
Next Tab