Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Ferma Krów Mlecznych

  • Stado podstawowe - 160 krów rasy czarno białej z dużym dolewem krwi HF
  • mieszań„ce rasy simentalskiej
  • buhajki do opasu
  • nowoczesna hala udojowa typu Rybia Ość‡
  • wysokiej jakoś›ci urzą…dzenia do pozyskiwania i przechowywania mleka
  • peł‚na ocena użytkowoś›ci mlecznej

Ferma Krów Mlecznych tak samo jak pozostał‚e dział‚y Zakł‚adu zajmuje się™ realizacją… zleconej przez Instytut tematyki badawczej oraz dział‚alnoś›ci… popularyzatorską… z zakresu hodowli bydła mlecznego. Zwię™kszana systematycznie ilość‡ produkowanego mleka w najwyższej klasie jakoś›ci, pozwolił‚o Zakł‚adowi Doś›wiadczalnemu w Chorzelowie stać‡ się™ liczącym jego dostawcą… w regionie.

Oferta

Mleko w najwyższym standardzie europejskim, sprzedaż materiał‚u hodowlanego, szkolenia z zakresu hodowli bydł‚a.

Kierownik

mgr Daniel Panek

Tel. 17 5840223
Tel. 17 5810148

Galeria

Previous Tab
Next Tab