Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Ferma Zwierząt Futerkowych Mięsożernych

Głównym zadaniem fermy jest prowadzenie badań„ z zakresu poprawy warunków utrzymania zwierzą…t, optymalnego żywienia, poprawy jakoś›ci zimowej okrywy wł‚osowej. Badamy przydatność‡ nowych surowców paszowych ( uppz ) w żywieniu zwierzą…t.
Na fermie organizowane są… praktyczne szkolenia dla począ…tkują…cych hodowców, a także zaję™cia dydaktyczne dla studentów SGGW, UP w Lublinie i Krakowie.
Opracowujemy receptury dawek pokarmowych dla ferm z cał‚ego kraju, z uwzglę™dnieniem specyfiki żywienia dla poszczególnych okresów hodowlanych.

Hodowane gatunki

lisy pospolite:

 • srebrzyste
 • pastelowe
 • pł‚omieniste
 • biał‚o szyjne

jenoty
norki:

 • standard
 • pastel
 • biał‚a H.
 • perł‚a
 • krzyżak czarny
 • szafir
 • palomino

tchórze

Wszystkie zwierzę™ta obję™te są… oceną… wartoś›ci hodowlanej.
Lisy pospolite pastelowe, biał‚oszyjne i tchórze, obję™te są… programem ochrony zasobów genetycznych. Do wyprowadzania krzyżówek utrzymujemy na fermie również lisy pospolite platynowe i marmurkowe.
Od 2010 roku na fermie dział‚a regionalna kuchnia paszowa, która zaopatruje okolicznych hodowców w gotową… karmę™ dla norek.
Pozyskane w okresie jesienno-zimowym skóry sprzedawane są… w domach aukcyjnych KF ( Kopenhaga) i FFS ( Helsinki ), oraz na rynku krajowym. Mł‚ode zwierzę™ta o wysokiej wartoś›ci hodowlanej są… chę™tnie nabywane przez hodowców indywidualnych

Kierownik

dr Andrzej Zoń„

Tel. 17 5840221
e-mail  futzon@go2.pl

Galeria

Previous Tab
Next Tab