Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Hodowla owiec

Zakł‚ad Doś›wiadczalny IZ PIB Chorzelów spół‚ka z o.o. prowadzi hodowlę™ owiec rasy świniarka. Śšwiniarka jest rodzimą…, prymitywną… rasą… owiec. Pierwotnie wystę™pował‚a na terenie Europy ś›rodkowej i zachodniej, stanowią…c wię™kszość‡ ówczesnego pogł‚owia. Wypierana poprzez krzyżowanie z bardziej kulturalnymi rasami i odmianami, najdł‚użej zachował‚a się™ we wschodniej cz궛ci Europy ś›rodkowej. Licznie wystę™pował‚a na terenie niemal cał‚ej Polski, bę™dą…c podł‚ożem do kształ‚towania późniejszych szlachetnych typów owiec krzyżówkowych.

Świniarka jest owcą… mała…, drobna, o wygą…dzie zwierzęcia prymitywnego; niezwykle odporna na choroby szczególnie kulawkę™, trudne warunki bytowania(tereny podmokł‚e), niewybredna w żywieniu. Mię™so Świniarki jest bardzo smaczne, ję™drne, delikatne, w smaku zbliżone do dziczyzny. Warto wspomnieć‡ o walorach prozdrowotnych produktów owczych. Zwierzę™ta karmione zielonkami i innymi paszami objetościowymi, produkują… mię™so o mniejszej zawartoś›ci tł‚uszczu oraz korzystniejszym profilu kwasów tł‚uszczowych.

Galeria

Previous Tab
Next Tab