Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Stacja Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej

 

  • przyżyciowa i poubojowa ocena wartoś›ci rzeźnej
  • wyliczanie indeksów dla knurów
  • stacyjna ocena użytkowoś›ci tucznej i rzeźnej
  • sprzedaż pół‚tusz wieprzowych

 

Stacja Kontroli Użytkowoś›ci Trzody Chlewnej jako jedna z dwóch w Polsce zajmuje się™ oceną… dostarczanego materiału hodowlanego od hodowców z Polskiego Zwią…zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zgodnie z przyję™tą… metodyką… postę™powania, opracowaną… w Instytucie Zootechniki. W tym dziale realizowane są… też inne tematy statutowe Instytutu, zwią…zane z hodowlą… trzody chlewnej, warunkami jej utrzymania oraz żywienia.

 


Kierownik

mgr inż. Jakub Lasek

Tel. 17 5840220
e-mail: skurtch.chorzelow@onet.pl

Oferta

  • prowadzimy sprzedaż pół‚tusz wieprzowych
  • prowadzimy skup loszek od hodowców z POLSUS-u do oceny w SKURTCh
Previous Tab
Next Tab