Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Choroby

Ze wzglę™du na czynnik wywoł‚ują…cy, choroby dzielimy na: zakaźne  - wirusowe, bakteryjne i inwazyjne oraz nie zakaźne - wywołane czynnikami  fizycznymi, np. zł‚amania, pogryzienia i zatrucia. Wszelkie niedomagania królików, a w tym również zmniejszenie tempa wzrostu, powinny być‡ konsultowane z lekarzem weterynarii. Samodzielne podawanie leków, a zwł‚aszcza antybiotyków, może doprowadzi‡ do nieodwracalnych zmian w organizmach zwierzą…t a nawet doprowadzi‡ć do masowych upadków. Samodzielnie przeprowadzamy dezynfekcje przy pomocy dostę™pnych preparatów oraz pł‚omieniem palnika
gazowego.

Szczepienia ochronne stosujemy przeciwko:

UWAGA!!!
STOSOWANIE LEKӓW BEZ
KONSULTACJI Z LEKARZEM
WETERYNARII MOŻE
DOPROWADZIƆ DO
NIEOBLICZALNYCH STRAT.
  • myksomatozie,
  • pomorowi,
  • pasterellozie
  • grzybicy.

 

W paszy podajemy witaminy i ś›rodki  kokcydiostatyczne.Preparaty o dział‚aniu zewnę™trznym przeciwko grzybicy i
świerzbowi usznemu.


Przerost zę™bów


Grzybica

Previous Tab
Next Tab