Działy zakładu

Skontaktuj się z nami

ZDIZ PIB Chorzelów

39-331 Chorzelów

phone +48 17 584 10 57

phone +48 17 584 14 78

fax +48 17 584 02 25

Żywienie

ŻYWIENIE PASZAMI
GRANULOWANYMI

Dobry granulat powinien
zawierać‡ minimum 16% biał‚ka,
14,5% włókna oraz 2 400kcal
energii.
W zależnoś›ci od wytwórni ceny
1kg granulatu wahają… się™ od 0,80
do 1,10zł‚.
Granulatu nie wolno
przetrzymywać‡ wię™cej niż 3
miesią…ce
DZIENNE DAWKI GRANULATU:
 • Króliki dorosł‚e - samce i samice w spoczynku - 150g;
 • samice kotne - 200g;
 • samice z mł‚odymi - do 1 200g.
 • śšrednia dawka dzienna dla królików dorosł‚ych wynosi 250g.
 • Króliki mł‚ode w okresie tuczu - od 100g, (zaraz po odsadzeniu do 150g na zakoń„czenie tuczu w wieku 90 dni)

Przy żywieniu granulatem zwierzę™ta muszą… mieć‡ zapewniony stał‚y dostę™p do wody pitnej.

ŻYWIENIE TRADYCYJNE

Przykładowe zestawy paszowe dla królików dorosł‚ych w
okresie zimy w gramach na jedną  sztukę™.

Marchew lub buraki - 300 ziemniaki parowane
- 100
siano - 70 otręby pszenne - 20
ję™czmień„ - 40 owies - 30
chleb czerstwy - 20 ś›ruta kukurydziana - 20
Polfamix KF - 1,5 odpady warzyw - 20
siano - 60
Polfamiks KF - 1,5

Przykł‚adowe dawki dzienne w gramach na  jedną… sztukę™ dla królików mł‚odych w wieku od 60 do 90 dni:

ZIMA LATO
 • pasze treś›ciwe - 50;
 • ziemniaki parowane - 60;
 • pasze soczyste - 250;
 • siano - 120;
 • pasze treś›ciwe - 40;
 • ziemniaki parowane - 50;
 • pasze soczyste - 500;
 • siano - 30;

Previous Tab
Next Tab